Những nhà đồng sáng lập “rắc rối” và các xung đột thường gặp

62% các startup thất bại vì những cuộc xung đột giữa các nhà đồng sáng lập. Mặc dù chưa hề có số ...