Dự án cổng hỗ trợ khởi nghiệp Việt Nam

Dự án cổng hỗ trợ khởi nghiệp Việt Nam là 1 dự án được Quỹ đầu tư Thịnh vượng mới nghiên cứu và ấm ủ từ rất lâu, với mong muốn xây dựng 1 hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp đa dạng, hoàn chỉnh và toàn diện nhất từ trước đến nay, đáp ứng các nhu cầu và xu hướng khởi nghiệp ở Việt Nam.

Điểm đặc biệt nhất của cổng hỗ trợ khởi nghiệp Việt Nam là hoàn toàn không có bất kỳ khóa học khởi nghiệp nào, thay vào đó là các hỗ trợ khởi nghiệp hoàn toàn thực tế, hướng đối tượng dựa trên hoàn cảnh cụ thể của từng startup.

Để biết thêm thông tin về cổng hỗ trợ khởi nghiệp Việt Nam, bạn có thể truy cập vào địa chỉ: www.khoinghiepvietnam.org .