Mạng y tế Việt nam

Sau rất nhiều năm theo dõi về lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam, nhất là học hỏi thành công và thất bại từ những mô hình như Mạng y tế YTON.VN, các ứng dụng chăm sóc sức khỏe online, các mô hình bảo hiểm sức khỏe truyền thống như Bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ, các mô hình chăm sóc sức khỏe kết hợp, mô hình ưu đãi chăm sóc sức khỏe, mô hình thành viên thân thiết, vv…. cùng các mô hình mới, xu hướng chăm sóc sức khỏe mới của tương lai.

Xu hướng hiện nay và trong tương lai là hướng đến các mô hình “mạng xã hội” mang tính chất cộng đồng cao, nơi cung cấp 1 “hệ sinh thái lợi ích” đầy đủ, chọn lọc và tương tác cho tất cả các thành viên qua các sản phẩm phẩm, dịch vụ, các giá trị gia tăng một cách thường xuyên và bền vững  – đây chính là mô hình chuẩn mực mà chúng tôi luôn hướng đến.

Đó chính là ý tưởng và lý do ra đời của mô hình:

 

MẠNG Y TẾ VIỆT NAM

 

Một vài đặc điểm chính của mô hình:

 

– Xây dựng và hoạt động theo mô  hình mạng xã hội: Mô hình này là sự kết hợp chặt chẽ và hài hòa giữa trực tuyến và truyền thống, không phải giống như Facebook.

– Kết nối mạng lưới mở với hàng ngàn đối tác liên quan (cá nhân, tổ chức, công ty ) thuộc nhiều lĩnh vực như: bảo hiểm, y tế, sức khỏe, dịch vụ, vv…. với cơ chế hoàn toàn mở.

– Cung cấp một cổng Thương mại điện tử với nhiều sản phẩm về chăm sóc sức khỏe

– Xây dựng hồ sơ y tế cá nhân – số hóa hồ sơ y tế cá nhân.

– Cung cấp các dịch vụ về chăm sóc sức khỏe tại nhà

– Mỗi thành viên tham gia là 1 “trung tâm nhỏ” của mạng lưới, được quan tâm và hưởng các chính sách ở mức cao và tốt nhất (*), gắn bó lâu dài.

– Mỗi thành viên có 1 gói “bảo hiểm sức khỏe” đặc biệt theo 1 mô hình hoàn toàn mới bên cạnh 1 hệ sinh thái liên quan.

– Đảm bảo mọi lợi ích luôn là tốt nhất, nhiều nhất và giá thấp nhất cho tất cả thành viên.

– Cả cộng đồng sẽ chung tay giúp đỡ, ủng hộ các thành viên trong các trường hợp đặc biệt.

– Sự tương tác diễn ra như 1 mạng xã hội

– Rất nhiều thành phần khác trong hệ sinh thái

 

Dự án hiện đang được nghiên cứu và xây dựng mô hình thử nghiệm, dự kiến sẽ ra mắt trong thời gian sớm nhất khi hội đủ các điều kiện cần thiết.

 

Website: http://liver.vn/

 

 

mang-y-te

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi tin nhắn Facebook
Loading...