Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Dự án quỹ đầu tư phát triển địa phương là một dự án giúp các thôn, xã, các khu vực nông thôn tại Việt Nam xây dựng một quỹ đầu tư phát triển địa phương. 

Quỹ này sẽ hỗ trợ và đầu tư cho các hoạt động kinh tế, nông nghiệp, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống tại địa phương. Các nguồn lực giúp quỹ hoạt động có thể do chính địa phương, các công ty, tổ chức cùng phối hợp thực hiện.

Đây là 1 dự án chiến lược mà Quỹ đầu tư Thịnh vượng mới đang nghiên cứu và có thử nghiệm ban đầu. Chi phí cơ bản cho các hoạt động ban đầu của dự án là 1 triệu $. Sau khi dự án khả thi và có kết quả sẽ được phát triển và đầu tư lớn hơn.

Quỹ đầu tư phát triển địa phương sẽ hoạt động theo mô hình quỹ cộng đồng, dựa trên huy động tài chính đầu tư từ các nguồn sẵn có và có sự minh bạch, đảm bảo về đầu tư.

 

quy-dau-tu-phat-trien-nong-thon-vietnam

 

 

 

 

Gửi tin nhắn Facebook
Loading...