Lĩnh vực hoạt động

 

 
Quỹ đầu tư Thịnh vượng mới hoạt động trong các lĩnh vực chính sau, sắp xếp theo mức độ ưu tiên:

 

  1. Internet: gồm các dự án về CNTT, thương mại điện tử, mạng xã hội, nội dung số, sản phẩm & dịch vụ giá trị gia tăng.
  2. Giáo dục: Xây dựng các mô hình giáo dục, sản phẩm và dịch vụ giáo dục mới, đối tượng chủ yếu hướng đến là trẻ em.
  3. Y tế & chăm sóc sức khỏe: các dự án đều mang tính vì cộng đồng, phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện ở Việt nam và hướng đến các mô hình chăm sóc sức khỏe mới, tiết kiệm chi phí và hiệu quả cao.
  4. Nông nghiệp: Xây dựng các dự án nông nghiệp bền vững theo mô hình toàn cầu, các sản phẩm an toàn với sức khỏe – mô hình ‘Nông nghiệp sạch”.
  5. Xã hội – từ thiện: NPIF cùng kết hợp với nhiều đối tác để thực hiện các dự án về từ thiện, xã hội giúp các hoàn cảnh khó khăn, giúp giải quyết các vấn đề của cộng đồng đang gặp phải.
  6. Dịch vụ mi: các dịch vụ mới đáp ứng các nhu cầu của xã hội.

 

Ngoài ra, quỹ đầu tư Thịnh vượng mới còn một số lĩnh vực khác tùy theo yêu cầu và hoàn cảnh cụ thể như tài chính, bất động sản, công nghiệp, truyền thông.