Nguyên tắc của NPIF

 

 

Quỹ đầu tư Thịnh vượng mới là 1 quỹ đầu tư giá trị, không đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu hoặc các hình thức tương tự, tạo ra các giá trị là mục tiêu của quỹ.

Nguyên tắc 3C của NPIF:

– Chuyên nghiệp trong đầu tư
– Chuyên gia trong lĩnh vực
– Chuyên tâm trong công việc