Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn của NPIF

 

Trở thành một quỹ đầu tư  có uy tín trong các dự án vừa và nhỏ, siêu nhỏ, mang lại các lợi ích và giá trị bền vững cho cộng đồng và xã hội.

 

Sứ mệnh của NPIF

 

Hướng đến xây dựng các giá trị đích thực của cuộc sống đó là sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.

 

con đường thành công